Pietro Metastasio: "Son tua"

Mario Giacalone legge "Son tua" di Pietro Metastasio. Fonte: Youtube

Materiali collegati
Autori: